lördag 15 oktober 2011

Det är genom misstag vi utvecklas och blir bättre

Jag har tappat flera av mina människor genom misstag som jag har begått, som jag insett och som jag återkopplat till och bett om ursäkt. Flera vänner har jag dock kvar. Faktum kvarstår ju att vi utvecklas och lär oss hela livet och ingen är perfekt. När vi accepterar misstag accepterar vi utvecklande och det är ju något vi alla vill. Därför har jag oxå valt att ofta prata med mina barn om att göra fel är inget att skämmas för eller få skuldkänslor för därför varje fel som de gör och som vi pratar oss har tagit dem en bit längre i livet. De har gett dem erfarenhet och kunskap om vad som är Rätt. Vi måste lära oss att förlåta och acceptera och inser att vi själva faktiskt har massor med brister och därför oxå acceptera dem hos andra. En vän är en vän som accepterar och förlåter... en sådan vän vill jag vara. Samtidigt måste barn lära sig att inte vara rädda för att prova och agera ifall det kanske blir fel. Vi vuxna finns ju här som på ett varmt sätt kan rätta till ifall det skulle råka bli fel. Ha en underbar helg.

1 kommentar: