måndag 6 februari 2012

Är jag äkta?

I veckan har jag kommit i kontakt med nya erfarenheter och kunskaper om mig själv. Mitt ego kontra mitt äkta jag. Vad innebär det här då. En människa behöver kärlek för att kunna vara lycklig och leva. Som barn är man beroende av sina föräldrar och har man inga föräldrar så skapar man beroendeskap av det som ger en kärlek. Detta innebär att oxå att barn väljer att vara på ett sätt som gör att de känner att föräldrarna älskar dem. Detta innebär att många barn inte vågar vara arga, ledsna eller följa det som de verkligen vill utan gör det som föräldern anser vara det bästa därför att då vet de att de får maximal kärlek tillbaka. Detta kallas för sitt EGO. Mitt ego är det falska jaget. De sanna jaget är det som kroppen och känslorna vill. Något som många vuxna trängt undan så länge att de inte längre vet vad de vill eller vad som gör oss glada. Dvs man släpper sina äkta känslor för att anpassa sig till omgivningen för att få maximal bekräftelse och kärlek. Hur många kan stoltsera med att de verkligen är helt igenom äkta.

Mitt sanna jag kanske står i total konflikt med det som finns utanför men det som skapar ro i oss - dvs det som är KÄRLEK. Att vara äkta mot sig själv och inte påverkas av det yttre utan bara vara så sann man någonsin kan vara mot sig själv är det som gör oss lyckliga.

Barn känner ALLT. Barn har en mycket sannare intuition är oss vuxna och när ett barn känner att en vuxen inte mår bra eller vid frågan " är du arg?" och den vuxna svarar "nej allt är fint" så känner barnen att personen inte är sann. Detta skapar osäkerhet hos barnen. Kom ihåg, det äkta skadar aldrig om man förklarar hela sanningen. "Mamma är nog lite arg nu men jag vet inte riktigt vad det kan bero på men låt mig fundera så skall jag återkomma till dig. Jag tror mest jag är trött...."
Låt barnen skrika och säg att du älskar dem i alla fall, låt barnen få bete sig fel, förklara att det var fel men du älskar dem lika mycket i alla fall. Avbryt inte när ett barn är ledssamt genom att trösta bort det utan låt barnet få vara ledsamt i din trygga famn och visa att  det är helt OK. Detta ger barnet trygghet.

Fasader hos oss byggs upp när vi gör sånt som förväntas av oss men inte är det vi vill. En flykt från sig själv. Vi påverkas så sav andra. Jag har påverkats genom att andra har sagt till mig vad jag skall göra, som en uppmuntran, tex "du är så bra på det, det är klart du skall ägna dig åt det". Men är det verkligen det jag vill eller gör jag det bara för att jag är bra på det och då får bekräftelse och kärlek utifrån. Ibland blir det falska jaget så stort att vi känner oss tomma. Ett tomrum och en rädsla för något vi inte vet vad det är. Jag har varit där men har tagit mig ur den och vi lär så länge vi lever. Det är mitt motto. Idag väljer jag att vara äkta till 99%. Ibland är det dock skönt att ta till flykten.
Visst är jag vacker:)

1 kommentar: